Loading Laddar...
 

Utbildningsplan B

 

Övning 1
Körställning
a stol och bälte   b reglage
Övning 2
Inledande manövrering
a start och stannande   b krypkörning och styrning
Övning 3
Växling
a uppväxling   b bromsning   c nedväxling
Övning 4
Lutning
a motlut   b medlut
Övning 5
Manövrering
a backning   b vändning   parkering
Övning 6
Funktion och kontroll
a säkerhetskontroll
Övning 7
Samordning och avsökning
a avsökning och riskbedömning   b samordning
c acceleration   d bromsning
R1
Riskettan
Teori
Övning 8
Mindre samhälle
a avsökning och riskbedömning   b hastighetsanpassning
c placering   d väjningsregler
Övning 9
Mindre landsväg
a avsökning och riskbedömning   b hastighetsanpassning
c placering  d väjningsregler   e järnvägskorsning
Övning 10
Stad
a avsökning och riskbedömning   b hastighetsanpassning
c placering   d väjningsregler   e trafiksignal
f enkelriktadtrafik   g cirkulationsplats   h vändning och parkering
Övning 11
Landsväg
a avsökning och riskbedömning   b hastighetsanpassning
c placering   d påfart och avfart   e omkörning   f vändning och parkering
Övning 12
Högfartsväg
a avsökning och riskbedömning   b hastighetsanpassning
e mitträckesväg
Övning 13
Mörker
a avsdökning och riskbedömning   b hastighetsanpassning
c möte   d omkörning   e parkering   f nedsatt sikt
Övning 14
Halt väglag
a olika typer av halka   b utrustning och hjälpsystem
c körning i halt väglag
R2
Halkbana
Umeå trafiksäkerhetscenter i Hörnefors
Övning 15
Utbildningskontroller
a tillämpad stadskörning
b tillämpad landsvägskörning
c utbildningskontroll